മലബാർ സമര ചരിത്രം - നോവൽ


ഖിലാഫത്ത്
ഹരിഹരൻ പെരുമാര

തീ പാറുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ
കൊടുവള്ളീ അബ്ദുൽ ഖാദർ
പൂങ്കാവനം ബുക്സ് കോഴിക്കോട്


ചുവന്ന തിരമാലകൾ
കൊടുവള്ളീ അബ്ദുൽ ഖാദർ
പൂങ്കാവനം ബുക്സ് കോഴിക്കോട്


പന്താരങ്ങാടി
കൊടുവള്ളീ അബ്ദുൽ ഖാദർ
പൂങ്കാവനം ബുക്സ് കോഴിക്കോട്

വമ്പത്തി: മലബാർ കലാപത്തിലെ പെൺ പോരിന്റെ കഥ
കെ. ആലിക്കുട്ടി
ഡെസ്റ്റിനി ബുക്സ് കോട്ടക്കൽ


കാലാപാനി: അധിനിവേശത്തിന്റെ നാൾ വഴികൾ
കുണ്ടനി മുഹമ്മദ്

നെരിപ്പോട്
കെ.എം അബൂബക്കർ

വിലാപം
വൽസല

'ഒരു മലപ്രങ്കഥ'
പ്രൊഫ: എം ഒമർ , ഹബീബ്
പ്രസാ: വചനം ബുക്സ് കോഴിക്കോട്


1920 മലബാർ
ഹക്കീം ചോലയിൽ
ഡിസി ബുക്സ്കലാപം കനൽ വിരിച്ച മണ്ണ് (നോവൽ)
സുകുമാർ കക്കാട്0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Pookkottur Battle | Shihab Thangal