പ്രാദേശിക ചരിത്രം/സോവനീറുകൾ -2


ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ
പി.കെ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ അൽ ഖാസിമി
ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകളിലൂടെ
എസ്.പി നമ്പൂതിരി
നക്കാവരം
എ.കെ.പി നമ്പ്യാർ
        
ആനക്കയം: ദേശചരിത്രവും വർത്തമാനവും
എഡിറ്റർ: റഹ്മാൻ കിടങ്ങയം
ആനക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ചരിത്രപെരുമ നേടിയ ദേശം
സഫർ പാണ്ടിക്കാട്
പാണ്ടിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ചങ്ങാതി മാസിക
സർഗധാര
മാതൃഭൂമി വാരിക
പ്രബോധനം മാസിക

പടനിലങ്ങൾ (സോവനീർ)
പോപുലർ ഫ്രണ്ട്  ജനശക്തി മഹാസംഗമം
ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പൊന്നാനി
ടി.വി അബ്ദുറഹ്മാൻ കുട്ടി


മുസ്ല്യാരങ്ങാടി പള്ളി ചരിത്രം
1921 ആഗസ്തിൽ പൂക്കോട്ടൂരിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്ത പട്ടാളം  മുസ്ല്യാരങ്ങാടിയിലെ  ഈ പള്ളിയിൽ കയറി നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഗോവണിയിലും മറ്റും നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പാടുകൾ കാണാം.

0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Pookkottur Battle | Shihab Thangal