മലബാർ സമരം- ചിത്രങ്ങൾ


MSM LV-177 വാഗൺ കൂട്ടക്കൊല നടന്ന ബോഗി


തിരൂരങ്ങാടി ഹജൂർ കച്ചേരിയിലെ ജയിലറ
(ഇന്ന് താലൂക്ക് ഓഫീസായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു‌)
ചിത്രം: മനോരമ
ഊട്ടി നഗര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ.മലബാർ കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പോലീസുകാരുടെ പേര് കൊത്തിയ ശിലാഫലകം (താഴെ ചിത്രം) ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
ചിത്രം: മനോരമ

കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പോലീസുകാരുടെ പേര് കൊത്തിയ ശിലാഫലകം
ചിത്രം: മനോരമഅബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിന്റെ പേരിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്

മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ആസ്ഥാനം മലപ്പുറം

മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ആസ്ഥാനം മലപ്പുറം


മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് - കോഴിച്ചെന കോട്ടക്കൽ

0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Pookkottur Battle | Shihab Thangal