1921ല്‍ മലബാര്‍ സമര പോരാളികള്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രധാന ബ്രിട്ടീഷുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശവക്കല്ലറകള്‍

1921ല്‍ മലബാര്‍ സമര പോരാളികള്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രധാന ബ്രിട്ടീഷുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശവക്കല്ലറകള്‍ മലപ്പുറത്താണെന്ന് തെളിയുന്നു.മൂന്നു യുവാക്കളുടെ പഠനത്തിനൊടുവിലാണ്​ ശവക്കല്ലറകളെക്കുറിച്ച കഥ പുറത്തെത്തുന്നത്​

0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Pookkottur Battle | Shihab Thangal