.

1921-മലബാര്‍ കലാപം ഫോട്ടോ ഗാലറി 02

തിരൂര്‍ റെയില്‍‌വേ സ്റ്റേഷന്‍ (ചിത്രം: ഗൂഗിള്‍)


വാഗണ്‍ ട്രാജഡി രക്തസാക്ഷികളില്‍ 44 പേരെ 
മറവ് ചെയ്ത് കോരങ്ങത്ത്  ജുമാമസ്ജിദ് തിരൂര്‍

വാഗണ്‍ ട്രാജഡി രക്തസാക്ഷികള്‍ (44 പേര്‍)
ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു

വാഗണ്‍ ട്രാജഡി രക്തസാക്ഷികളില്‍ 11പേരെ 
മറവ് ചെയ്ത് കോട്ട് ജുമാമസ്ജിദ് തിരൂര്‍

വാഗണ്‍ ട്രാജഡി രക്തസാക്ഷികള്‍ (11 പേര്‍)
ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു


വാഗണ്‍ ട്രാജഡി സ്മരണക്കായി തിരൂര്‍ നഗരസഭ 
പണികഴിപ്പിച്ച ടൌണ്‍ ഹാള്‍. 
ഉള്ളില്‍ രക്തസാക്ഷികളുടെ പേരുകള്‍ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്

വാഗണ്‍ ട്രാജഡി സ്മരണക്കായി തിരൂര്‍ നഗരസഭ 
പണികഴിപ്പിച്ച ടൌണ്‍ ഹാള്‍. 


വാഗണ്‍ ട്രാജഡി സ്മാരക ബസ് വെയ്‌റ്റിംഗ് ഷെഡ് വെള്ളുവമ്പ്രം 

വാഗണ്‍ ട്രാജഡി സ്മാരക ബസ് വെയ്‌റ്റിംഗ് ഷെഡ് - ഉള്‍വശം

വാഗണ്‍ ട്രാജഡി സ്മാരകം - കുരുവമ്പലം

വാഗണ്‍ ട്രാജഡിയില്‍ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട 

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Created By Basheer & Farisa Basheer ,Pookkottur
Mob: 9562 62 1921

Back to TOP