.

1921- പൂക്കോട്ടൂര്‍ യുദ്ധം : ഫോട്ടോ ഗാലറി 03

പൂക്കോട്ടൂര്‍ ശുഹദാക്കളുടെ മഖ്‌ബറ 01

പൂക്കോട്ടൂര്‍ ശുഹദാക്കളുടെ മഖ്‌ബറ 01 (Old Scene)


പൂക്കോട്ടൂര്‍ ശുഹദാക്കളുടെ മഖ്‌ബറ 02

പൂക്കോട്ടൂര്‍ ശുഹദാക്കളുടെ മഖ്‌ബറ 03

 പൂക്കോട്ടൂര്‍ ശുഹദാക്കളുടെ മഖ്‌ബറ 04

പൂക്കോട്ടൂര്‍ ശുഹദാക്കളുടെ മഖ്‌ബറ 05

പൂക്കോട്ടൂര്‍ ശുഹദാക്കളുടെ പേരിലുള്ള നേര്‍ച്ചപ്പെട്ടി

പൂക്കോട്ടൂര്‍ പാടം - (ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയില്‍)

പൂക്കോട്ടൂര്‍  തോട് - (ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയില്‍‌)പൂക്കോട്ടൂര്‍ പള്ളീ -( ഇപ്പോഴത്തെ പള്ളീമുക്ക് ജുമാമസ്ജിദ്)

ചീനിക്കല്‍ - പാപ്പാട്ടുങ്ങല്‍ പാലം. കൊണ്ടോട്ടിയില്‍ നിന്നും 
പട്ടാളം വരുന്നതറിഞ്ഞ പോരാളികള്‍ 
ഈ പാലം തകര്‍ത്തിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയുടെ
 മരങ്ങളും മറ്റും എടുത്ത് പാലം നിര്‍മിച്ചാണ!
 പട്ടാളം പൂക്കോട്ടൂരിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.

പൂക്കോട്ടൂര്‍ ഗേറ്റ്

പൂക്കോട്ടൂര്‍ ഗേറ്റ് 
.പൂക്കോട്ടൂര്‍ ഗേറ്റ്

പൂക്കോട്ടൂര്‍ ഗേറ്റ് ഉള്‍വശം

പൂക്കോട്ടൂര്‍ ഗേറ്റ് ശ്രീ ഇ അഹമ്മദ് ഉല്‍ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

പൂക്കോട്ടൂര്‍ യുദ്ധ അനുസ്മരണത്തില്‍ ചരിത്രകാരന്‍ 
ഗംഗാധരന്‍  മാഷ് സംസാരിക്കുന്നു.

പൂക്കോട്ടൂര്‍ യുദ്ധം തൊണ്ണൂറാം വാര്‍ഷിക സെമിനാര്‍
 മന്ത്രി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉല്‍ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

 പൂക്കോട്ടൂര്‍ കോവിലകം ഗേറ്റ്

 പൂക്കോട്ടൂര്‍ കോവിലകം

പൂക്കോട്ടൂര്‍ യുദ്ധത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട  ലങ്കാസ്റ്റരിന്റെ 
(അസിസ്റ്റന്റ്‌  സൂപ്രണ്ട് ഒഫ് പോലീസ് മലപ്പുറം) ശവകുടീരം 

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Created By Basheer & Farisa Basheer ,Pookkottur
Mob: 9562 62 1921

Back to TOP