.

അധിനിവേശവിരുദ്ധ അറബ് രചനകള്‍ കേരളത്തില്‍  1. തഹ്‌രീളു അഹ്‌ലില്‍ ഈമാന്‍ അലാ ജിഹാദി അബദത്തിസ്സ്വുല്‍ബാന്‍ 
  2. തുഹ്ഫത്തുല്‍ മുജാഹിദീന്‍ ഫീ ബഅ്‌ളി അഖ്ബാരില്‍ ബുര്‍ഥുഗാലിയ്യീന്‍
  3. അല്‍ ഫതഹുല്‍ മുബീന്‍
  4. ഖുതുബത്തുല്‍ ജിഹാദിയ്യ
  5. അല്‍ ഖസ്വീദത്തുല്‍ ജിഹാദിയ്യ
  6. അസ്സൈഫുല്‍ ബത്താര്‍ അലാ മന്‍ യുവാലില്‍ കുഫ്ഫാര്‍
  7. ഉദ്ദത്തുല്‍ ഉമറാഇ വല്‍ ഹുക്കാം ലി ഇഹാനത്തില്‍ കഫറത്തി വ ഇബാദത്തില്‍ അസ്‌നാം


വായിക്കുവാന്‍ താഴെ ലിങ്കില്‍ അമര്‍ത്തുക


No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Created By Basheer & Farisa Basheer ,Pookkottur
Mob: 9562 62 1921

Back to TOP