.

മലബാര്‍ കലാപം അനുസ്‌മരിച്ചുകൂടെന്നോ? -കെ. ടി. ഹുസൈന്‍

മലബാര്‍ കലാപം ആഘോഷിക്കുകയും അനുസ്‌മരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്ന എം. ഗംഗാധരന്റെ ലേഖനത്തിനുള്ള മറുപടി. മലബാര്‍ കലാപം കേവലം വര്‍ഗ്ഗീയ ലഹള ആയിരുന്നില്ലെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തില്‍ അതിന്ന് സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നും ലേഖകന്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.


ഈ ലേഖനം വായിക്കാന്‍ താഴെ ചിത്രത്തിലമര്‍ത്തുക

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Created By Basheer & Farisa Basheer ,Pookkottur
Mob: 9562 62 1921

Back to TOP