എ കെ ജിയുടെ പ്രസംഗം

തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാര് കലാപം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായി അംഗീകരിക്കാന്
ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും മടിച്ചുനിന്ന കാലത്ത് കലാപത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് സഖാവ് എ കെ ഗോപാലന് പെരിന്തല്മണ്ണയില് നടത്തിയ പ്രസംഗം(1946 ആഗസ്ത് 25) അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറസ്റ്റില് കലാശിക്കുകയും അദ്ദേഹം വിചാരണ നേരിടുകയും ചെയ്തു. പ്രസംഗം ബ്രിട്ടീഷ് രഹസ്യ കേന്ദ്രങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തുകയും അന്നത്തെ സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ കോപ്പി കോഴിക്കോട് പുരാരേഖാ കേന്ദ്രത്തില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോഴിക്കോട് ആർക്കൈവ്‌സിൽ  മലബാര് സമരം സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖകള് പരതുമ്പോഴാണ് ഈ രേഖ കൈയില് തടയുന്നത്. തിരൂരങ്ങാടി പി എസ് എം ഒ കോളജിലെ ഡോ.മായിന്കുട്ടിയാണ് രേഖയുടെ പകര്പ്പെടുത്തത്.മാപ്പിള സമര നേതാവ് ആലി മുസ്ലിയാരെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകള് തയാറാക്കാന് അന്നത്തെ കോടതി രേഖകള് ചികഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് രേഖ ലഭിച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ഫയലിലാണ് ഈ രേഖയുള്ളത്. ഇതില് പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിച്ച നോട്ടുകളും, വിചാരണയില് എ കെ ജി കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയും എ കെ ജിക്ക് നല്കുന്ന ശിക്ഷയും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.
1940കളില് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പാക്കിസ്ഥാന് പ്രക്ഷോഭം ശക്തിപ്പെട്ട കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ
അനുഭാവം ലഭിക്കാന് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മൌനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു
മുസ്ലിം ലീഗ്. അതുകൊണ്ട് ലീഗിന്റെ അജണ്ടയില് മലബാര് കലാപം വിഷയമായിരുന്നില്ല.
കോണ്ഗ്രസാവട്ടെ, മലബാര് സമരത്തെ വര്ഗീയമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ നയമാണ് എ കെ ജിയെപ്പോലുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തകരെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. പെരിന്തല്മണ്ണയിലെ യോഗത്തില് ലീഗിന്റെയും കോണ്ഗ്രസിന്റെയും സാമ്രാജ്യത്വ നയങ്ങളെ എ കെ ജി നിശിതമായ വിമര്ശിച്ചു.ഇതിന്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം ജയിലിലടക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാല് ജയിലില് നിന്ന് എ കെ ജി സമര്ഥമായി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

എ കെ ജിയുടെ പ്രസംഗം പൂര്ണ രൂപത്തില് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്:

"ഇരുപത്തഞ്ച് വര്ഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട സമൂഹത്തില്നിന്ന് ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിമായ ആലി
മുസ്ലിയാര് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനും, അനീതിക്കും, അടിമത്തത്തിനും എതിരെ കേരളത്തില് ഒരു മഹാ
സമരം നടത്തി. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്ന്വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റിനെതിരെ
ആര്ക്കെങ്കിലും ശക്തമായ സമരം നടത്താന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്, നിശ്ചയദാര്ഢ്യവും ധൈര്യവും
ആരെങ്കിലും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കില് അത് ധൈര്യശാലികളും പാവപ്പെട്ടവരുമായ ഈ മുസ്ലിം
കര്ഷകര്ക്കാണ്. അവര് വെള്ളപ്പട്ടാളത്തിന്റെ തോക്കുകളെയും പീരങ്കികളെയും ധൈര്യപൂര്വം എതിരിട്ടു.അതൊക്കെ അവര് പുല്ക്കൊടിയായി കണ്ടു. നമ്മുടെ ഈ മാപ്പിള സഹോദരന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങള്ക്ക് മറക്കാനാകുക?

ആലി മുസ്ലിയാരുടേയും വാരിയന്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയുടേയും കീഴിലുള്ള നമ്മുടെ മാപ്പിള
സഹോദരന്മാര് പൂക്കോട്ടൂരില്‍ വെച്ച് വെള്ളപ്പട്ടാളത്തെ ശക്തമായി നേരിട്ടു. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വ
സര്ക്കാരിന് തോക്കും പീരങ്കിയും വിമാനവും കപ്പലുമുണ്ടായിരുന്നു. അവര്ക്കെന്തൊക്കെ
ഉണ്ടായിരുന്നാലും ധീരരായ നമ്മുടെ മാപ്പിള സഹോദരന്മാര് യുദ്ധം ചെയ്യാന് ധൈര്യപൂര്വം
തയ്യാറായി. യുദ്ധത്തിനുള്ള ധൈര്യവും ശക്തിയും തങ്ങള്ക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരായുധരായ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കള് തുറന്ന യുദ്ധം നടത്തുകയും മലബാറിന്റെ രണ്ട് താലൂക്കുകളില് മൂന്ന് മാസത്തോളം അവര് ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവര് ആ പ്രദേശങ്ങളില്നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തെ പുറത്താക്കുകയും
സാധാരണ കര്ഷകരും തൊഴിലാളി സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെ ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. 'ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ' പ്രമേയം 1921ല് മുന്ന് മാസത്തോളം നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നേരത്തേതന്നെ അവര് മാതൃക
കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലി മുസ്ല്യാരാണ് അത് ചെയ്തത്. രണ്ട് താലൂക്കുകളിലെ ജനങ്ങള് ഒരുമിച്ചാല് മാത്രം മതി, അവരെ അടിച്ചമര്ത്താന് ഗൂര്ക്കാ പട്ടാളവും വെള്ളപ്പട്ടാളവും പോലീസും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഒന്നിച്ച് നിന്നാല് പോലും സാധ്യമല്ലെന്ന് അവര് തെളിയിച്ചു. നമ്മുടെ ഐക്യം നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ശക്തി തരുന്നു. തോക്കും വിമാനവും കുന്തവുമില്ലാതെയാണ് ആലി മുസ്ലിയാര് മൂന്ന് മാസം ഭരിച്ചത്. ഇതോര്മിക്കാതെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യസമരം നടത്താന് നമ്മള് യോഗ്യരല്ല. അതിന്റെ ഗുണങ്ങള് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ശക്തിയുള്ള സമരം നടത്താന് നമുക്കാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അഭിമാനത്തോടെ ഇരുപത്തൊന്നിനെക്കുറിച്ച് നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും. നിങ്ങളാരാകട്ടെ, ഹിന്ദുവോ മുസ്ലിമോ ആകട്ടെ, നിങ്ങള് സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധനാണെങ്കില്, അനര്ഹമായ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവസാനിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് ഇരുപത്തൊന്നില് ഈ രാജ്യത്തെ ദേശഭക്തരായ യുവാക്കള്
ചെയ്ത ധീര സമരത്തിന്റെ പാഠമുള്ക്കൊള്ളണം. ആ സമരത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങള് പഠിക്കാതെ നിങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യക്ഷ നടപടിക്കള് തുടരാനാവില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കാനുമാവില്ല.
അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ നല്ല പാഠങ്ങള് പഠിക്കണമെന്ന് നാം പറയുന്നത്.
അക്കാലത്ത് ഇന്നാട്ടിലെ മാപ്പിള സുഹൃത്തുക്കള് ബി എ ക്കാരായിരുന്നില്ല. അവര്ക്ക് സ്കൂള്
വിദ്യാഭ്യാസവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവര്ക്ക് ഖാന് ബഹാദൂര് പട്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അവരില്
ശക്തന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി അവര്
പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നില്ല; പക്ഷേ അവര് തോക്കുകളെ നേരിട്ടു, പീരങ്കികളെ നേരിട്ടു;
ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നേരിട്ടു. മനുഷ്യശക്തിക്ക് മുമ്പില് തോക്കും ആയുധങ്ങളും പുല്ക്കൊടിയാണെന്ന് അവര് തെളിയിച്ചു. മൂന്ന് മാസം അവര്ക്ക് ഭരിക്കാന് കഴിഞ്ഞു. ഇതാര്ക്കെങ്കിലും മറക്കാന് കഴിയുമോ? ഇത് സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ? ആഗസ്ത് വിപ്ളവത്തെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്ന കോണ്ഗ്രസ് സുഹൃത്തുക്കളോട് ഇതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. നമുക്കിതാണ് പറയാനുള്ളത്; ആഗസ്ത് പതിനാറിന് മുസ്ലിം ലീഗ് നടത്തിയ പ്രത്യക്ഷ നടപടി (കോണ്ഗ്രസിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് നടത്തിയ പ്രത്യക്ഷ നടപടി ദിനം) യഥാര്ഥ നടപടിയാകണമെങ്കില് മുസ്ലിം നേതാക്കള് അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെയാണ് നടത്തേണ്ടത്.

ഇരുപത്തൊന്നിലെ സമരത്തിന്റെ പാഠം അവര് നന്നായി പഠിക്കണം. അതായിരുന്നു നേരായ സമരം.പ്രത്യക്ഷ നടപടി കേരളത്തില് ഇരുപത്തൊന്നില്തന്നെ നടന്നു. അത് മറക്കരുത്. ഓരോ വര്ഷത്തിലും ഇരുപത്തൊന്നിലെ സമരത്തിന്റെ ഓര്മ പുതുക്കണം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ഈ സ്ഥലത്തെ ജനങ്ങള്, നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് ജന്മികള്ക്കെതിരെ നടത്തിയ സമരത്തിന്റെ വില ആയിരങ്ങളോ കോടിയോ അല്ല; ആ സമരത്തില് സംഭവിച്ച വാഗണ് ട്രാജഡി മറക്കാന് കഴിയുമെന്നോ?
അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തൊന്നാണ് ആചരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാന് പറയുന്നത്. ഇരുപത്തൊന്നില് നമ്മുടെ ജനങ്ങള് ഒരു പ്രത്യക്ഷ നടപടി കൈക്കൊണ്ടു. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സായുധ സമരം. ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകള് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്, ജന്മിമാരില്നിന്നും ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്, ജന്മിമാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പോലീസിന്റെയും അതിക്രമങ്ങള് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരം. ഇരുപത്തൊന്നിലെ സായുധ സമരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള് അഹിംസക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന കോണ്ഗ്രസ് സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാന് ചോദിക്കട്ടേ, എന്തായിരുന്നു ആഗസ്ത് വിപ്ളവം? അത് വയര്ലെസ് കമ്പി മുറിക്കലും റെയില് തകര്ക്കലുമായിരുന്നില്ലേ? അതുപോലെ ഉദ്യേഗസ്ഥരുടെ അതിക്രമത്തേയും ചെറുത്തു. അവരില് പലരും മരിച്ചു. അത് അഹിംസയാണോ? പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു പോലും പറയും നാം ആഗസ്ത് വിപ്ളവം ഓര്ക്കണമെന്ന്? ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരേയുള്ള സമരമായി ആഗസത് വിപ്ളവത്തെ കോണ്ഗ്രസ് ഗണിക്കുന്നുവെങ്കില് എന്തുകൊണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നിലെ കലാപത്തെ പാ ര്ടി അതുപോലെ സ്മരിക്കുന്നില്ല? ആ സമരത്തെ മാപ്പിള കലാപം. മലബാര് കലാപം എന്നൊക്കെ പറയുവാന് ചില കാരണങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങള് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി മരിക്കാന് തയ്യാറായപ്പോള് മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ചിന്തയുള്ളവര് അങ്ങനേയങ്ങ് പറയാന് തുടങ്ങിയതാണ്.

അന്നത്തെ ഖിലാഫത് ഗവണ്മെന്റ് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഗവണ്മെന്റായിരുന്നു. അത് കര്ഷകരുടെയും
തൊഴിലാളികളുടെയും ഗവണ്മെന്റായിരുന്നു. വാരിയന് കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയുടെ
ക്യാമ്പിലുണ്ടായിരുന്നവര് കര്ഷകരായിരുന്നു. നാട്ടില് പണമുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു. കുത്തക
മുതലാളിമാരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആരാണ് ഭരണം നടത്തിയത്? ഒരു പാവം വണ്ടിക്കാരന്
കുഞ്ഞഹമ്മദാജി. ഒരു പരീക്ഷയും പാസാകാത്തവന്. പക്ഷേ, അദ്ദേഹമായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ നേതാവ്. പാവപ്പെട്ടവരുടേയും നേതാവ്. ബിഎയും എം എയും ഉള്ള ഉദ്യോസസ്ഥര് അദ്ദേഹത്തെ സല്യൂട്ട് ചെയ്തു.അദ്ദേഹം അവര്ക്ക് കല്പനകള് നല്കി. കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പാവപ്പെട്ടവര്ക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിച്ചു. ജഡ്ജുമാര് ഹിന്ദുവായാലും മുസ്ലിമായാലും നിഷ്പക്ഷമായി വിധി പറഞ്ഞു. വാരിയന് കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയുടെ ഗവണ്മെന്റില്നിന്ന് ജാതി മത ചിന്തകള്ക്കതീതമായി പാവപ്പെട്ടവര്ക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടിയെന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു: 'നിങ്ങള് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്. കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവരുമാണ്. പക്ഷേ എന്റെ ഗവണ്മെന്റില് ബ്രിട്ടീഷ് രീതിയിലുള്ള ഭരണം മാത്രം പോരാ. നിങ്ങള്ക്ക് കൈക്കൂലി വാങ്ങാനാവില്ല. രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് വാരിയന് കുന്നന് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയാണ്, അതിനാല് പാവപ്പെട്ടവര് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം'. നമ്മള് വര്ഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് കലാപമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത് ശരി തന്നെ. പക്ഷേ അത് വര്ഗീയമല്ല. പിന്നെ ആര്ക്കെതിരേയുള്ള കലാപം? ഉപയോഗ ശൂന്യമായ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരേയുള്ള കലാപം. തങ്ങളുടെ കൈകകളില് തോക്കും വാളുമുണ്ടെന്ന് കരുതി വാഗണ് ട്രാജഡിയില് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്ന ഭരണത്തിനെതിരെയാണ് നാം ജനങ്ങളെ കലാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മില് ഇവിടെ കഴുത്തറുക്കില്ല. ബുദ്ധിയുള്ളവരും ദേശാഭിമാനമുള്ളവരും മതത്തിന്റെപേരില് കലാപമുണ്ടാക്കില്ല.

ഇവിടന്നങ്ങോട്ട് അഹിംസയുടെ ഒരു സിദ്ധാന്തവും വിലപ്പോവില്ല. അതിക്രമം ഏത് ഭാഗത്ത്
നിന്നായാലും, പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാവട്ടെ, ജന്മിയുടെയോ മുതലാളിയുടെയോ ഭാഗത്ത്
നിന്നാവട്ടെ, അതിനെ എതിര്ക്കണമെന്ന് ജനങ്ങള് തീരുമാനിച്ചാല് അത് വളരെ വേഗം ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. അതുവഴി സൌകര്യപ്രദമായി ജീവിക്കാനും കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഞാന് ഇരുപത്തൊന്നിനെ പരാമര്ശിക്കുമ്പോള് അതിന്റെ വാര്ഷികം ആചരിക്കാന് പറയുമ്പോള് പൂക്കോട്ടൂര് ദിനം എന്ന് പറയുമ്പോള് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ നമ്മുടെ മാപ്പിള സഹോദരന്മാര്ക്ക് നിങ്ങള് സിന്ദാബാദ് വിളിക്കുക. ജന്മിമാരുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേയും അതിക്രമങ്ങള്ക്കെതിരെ, അനീതിക്കെതിരെ തോക്കുകളുടെയും പീരങ്കികളുടെയും മുമ്പില് രാജ്യത്തിന് മോചനത്തിനുവേണ്ടി മരിക്കാന് തയ്യാറായ മാപ്പിളമാരുടെ സ്മരണ സജീവമാക്കാത്തവരാരാണ്? ഈ നാട്ടിലെ നിരവധി ചെറുപ്പക്കാര് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി പട്ടാളത്തിന്റെ മുന്നില് മാറ് കാണിച്ചു. ഇതുവരെ ഞാനും നിങ്ങളും അത്തരം ഒരു കൃത്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മള് പ്രസംഗിച്ചു, ജയില്വാസമനുഭവിച്ചു, അപ്പോഴേക്കും ധീരരാണെന്ന് നാം അവകാശപ്പെടുകയായി. തോക്കും പീരങ്കിയും തീ തുപ്പുമ്പോള് അവയ്ക്കെതിരെ നിരായുധരായി മാര്ച്ച് ചെയ്യാനും അവ പിടിച്ചെടുക്കാനും എതിര്ത്ത് തോല്പിക്കാനും എത്ര പേരുണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങള് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രം. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി, പൊലീസിന്റെയും ജന്മിമാരുടെയും
അതിക്രമങ്ങളവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ധീരന്മാര് സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ യുദ്ധം നടത്തിയപ്പോള്
അതായിരുന്നു ശരിയായ സമരം. അതിന്റെ സ്മരണ നാം നില നിറുത്തുക. ഇത് ഞാന് നൂറ് പ്രവശ്യം
പറയും. അതിന്റെ പേരില് തൂക്കിലേറ്റിയാലും നമ്മളത് പറയണം. ദേശാഭിമാനികളെന്ന് വിളിക്കാന്
ആര്ക്കെങ്കിലും അര്ഹതയുണ്ടെങ്കില് ആരെങ്കിലും യഥാര്ഥ യുദ്ധം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്,
അസാമാന്യമായ ധൈര്യത്തോടെ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് ആ
ദേശാഭിമാനികള് നമ്മുടെ മാപ്പിള സഹോദരന്മാരാണ്. അതേക്കുറിച്ച് ഒരു സംശയവുമില്ല.
ഇതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത കോണ്ഗ്രസുകാര് ദേശാഭിമാനികളല്ല. രാജ്യത്തിന്റെ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള മാര്ഗത്തില് നിരവധി നല്ല മക്കള് തോക്കിനെ നേരിട്ട് വീരമ്യത്യു വരിച്ചു.
അവരെ ഓര്ക്കുവിന്. ആ നന്മ സ്വീകരിക്കാന് ശ്രമിക്കണം. തെറ്റായ വശങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കാന്
ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ അഭ്യര്ഥനകളില് കലാപം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നില്ല. പണ്ഡിറ്റ്
നെഹ്റുവാണ് കലാപം ഇളക്കിവിടുന്നത്. അദ്ദേഹം ലീഗുകാരോട് പറഞ്ഞു: ഒന്നുകില് നിങ്ങള് അല്ലെങ്കില് ഞങ്ങള്! ഞങ്ങളല്ല കലാപത്തിന് ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് കോണ്ഗ്രസിന്റേയും ലീഗിന്റേയും നേതാക്കളാണ്. അവര്ക്കാണതില് താല്പര്യം. ഞങ്ങള്ക്കല്ല. കമ്യൂണിസ്റ്റുകളില് ജന്മിയോ, മുതലാളിയോ സമ്പന്നനോ ഇല്ല. ലീഗില് മുതലാളിമാരും ജന്മിമാരും ഉണ്ട്. കോണ്ഗ്രസിലുമുണ്ട്. കോഴിക്കോട്ട്
ബാദ്ഷാ സാഹിബ് നിരവധി മുസ്ലിം കുടിയാന്മാരെ വീടുകളില്നിന്ന് പുറത്താക്കി. മുതലാളി എപ്പോഴും
മുതലാളി തന്നെയാണ്. അവര് സാമുവല് ആറോണോ, സത്താര് സേഠുവോ ആകട്ടെ, ഹിന്ദുവോ മുസ്ലിമോ
ആകട്ടെ, കോണ്ഗ്രസോ മുസ്ലിം ലീഗോ ആകട്ടെ. മുതലാളിമാരുടെ ലക്ഷ്യം ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുവോ
മുസ്ലിമോ ആയ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഊര്ജം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂലി കൊടുത്ത് അവരെ പട്ടിണിക്കിടലുമാണ്. കോണ്ഗ്രസ് -ലീഗ് മുതലാളിമാരും കോണ്ഗ്രസ് -ലീഗ് ജന്മിമാരും പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഹിന്ദു ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിമാര്ക്കുവേണ്ടി തങ്ങളുടെ സ്വാര്ഥ
താല്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ബ്രിട്ടീഷുകാര്ക്ക്
മാത്രമല്ല, തങ്ങള്ക്ക് കൂടി വേണമെന്നാണ് ഇവരാവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ആരെങ്കിലും സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ യുദ്ധം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്,
ആരെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷ നടപടി സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില് അത് ഇരുപത്തൊന്നിലെ നമ്മുടെ മാപ്പിള സുഹൃത്തുക്കള് മാത്രമാണ്.

ഇരുപത്തി ഒന്നിലേയും നാല്പത്തി ആറിലേയും സ്ഥിതിഗതികള്കൂടി നിങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുക.
ഇരുപത്തൊന്നില് ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തെ തുടര്ന്ന് രാജ്യം വളരെ ദയനീയാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. വേണ്ടത്ര അരി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വസ്ത്രങ്ങള് കിട്ടാനില്ല. പോരാത്തതിന്
ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവും തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ
എട്ടു മാസമായി അല്ലെങ്കല് ഒരു വര്ഷമായി രാജ്യത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇന്ത്യന് നേവിയിലെ ഇന്ത്യക്കാര് മാപ്പിളമാര് മാത്രമല്ല; എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം രാവിലെ അവരുടെ
കപ്പലുകളില്നിന്ന് യൂണിയന് പതാക അഴിച്ച് വച്ച് പകരം, കോണ്ഗ്രസിന്റേയും ലീഗിന്റേയും പതാക കള് നാട്ടി. എന്നിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പറഞ്ഞു: നിങ്ങള് ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകണം. വെള്ളക്കാര്ക്ക്
കൊടുക്കുന്ന അതേ ശമ്പളം ഞങ്ങള്ക്കും നല്കണം. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവര് പ്രത്യക്ഷ നടപടി സമരം നടത്തുന്നത്. നിങ്ങള് ഒന്നു മനസ്സിലാക്കണം: ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളവുംകൂടി നമ്മുടെ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി പണിമുടക്കുന്നുണ്ട്. എംഎസ്പി പണിമുടക്കി. ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപക്ക് നാടൊട്ടുക്കും പോയി ജനങ്ങളെ വെടി വയ്ക്കാനും തല്ലാനും തങ്ങള്ക്കാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവര് പണി മുടക്കിയത്.

പണിമുടക്കിയ 2000 എം എസ് പിക്കാരെ ഗവണ്മെന്റ് പിരിച്ച് വിട്ടു. തിരുനല്വേലിയിലെ റിസര്വ്
പൊലീസ് പണി മുടക്കിയെന്ന് മിനിയാന്നത്തെപത്രത്തില് കണ്ടു. അപ്രകാരം പൊലീസ് പണിമുടക്കി. തപാല് ഉദ്യോസസ്ഥര് പണിമുടക്കി. പത്ത് ലക്ഷംവരുന്ന റെയില്വേ ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറയുന്നു ഞങ്ങളും പണി മുടക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പോള് ഗവണ്മെന്റ് പറയുന്നു, ഒത്തുതീര്പ്പ് വേണമെന്ന്. ഇപ്പോള് കോട്ടും ടൈയുമിട്ട നോണ് ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് മദ്രാസില് സിന്ദാബാദ് വിളിച്ച് നടക്കുകയാണ്. യൂറോപ്യന് കലക്ടറൊഴികെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും, ഇരുനൂറും മുന്നൂറും ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസും എം എസ്പിയും ഒക്കെ പണി മുടക്കാന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? പണിമുടക്ക് കലാപമാണോ?
വിശപ്പിന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള വിളി ഇനിയും സഹിക്കാനാവില്ല. പട്ടിണിക്കാരുടെ വയറ്റില്
കലാപമാരംഭിച്ചരിക്കുന്നു. ഈ സമരങ്ങളൊക്കെയും വിശപ്പ്മൂലം ഭ്രാന്തരായ ജനങ്ങളുടേതാണ്.
ഇതല്ലാതെ വേറൊരു കലാപം ഇവിടെയില്ല.നമ്മളെന്തിനാണ് അടിച്ചമര്ത്തപ്പെടുന്നത്? അവര് നമ്മെ അറസറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മള് മര്ദിക്കപ്പെടുന്നു.നിത്യവും കരിഞ്ചന്ത നടക്കുന്നു. അതിനാകട്ടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല. നമ്മള് കരിഞ്ചന്തക്കാരെ പിടിച്ച് കൊടുത്തു. എന്നിട്ടെന്താ, അവര് നമ്മളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നു. കരിഞ്ചന്തക്കാരെ തൂക്കിക്കൊല്ലണമെന്നാണ് നെഹ്റു പറയുന്നത്. അത്രക്കൊന്നും നമ്മള് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അവര്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ കൊടുത്തുകൂടേ? നാലു കോടി രൂപക്കുള്ള വസ്ത്രം കരിഞ്ചന്ത നടത്തിയതിന് അളഗപ്പ ചെട്ടിയാരെ പിടിച്ചു. അയാളെ ശിക്ഷിച്ചോ? പിന്നെന്തിനാണിവിടെ ഗവണ്മെന്റ്? ജന്മിമാരേയും മുതലാളിമാരേയും ശിക്ഷിക്കണം. അക്കാര്യത്തില് ഗവണ്മെന്റ് ആരെയും പേടിക്കരുത്. റയില്വേ തൊഴിലാളികള് പണി മുടക്കി. അവരെ നേരിടാന് പൊലീസിനേയും എംഎസ്പിയേയും അയക്കരുതായിരുന്നു. ഒരു യൂറോപ്യന് മുതലാളിയെ സഹായിക്കാന് പൊലീസിനെ അയക്കരുത്. അതിനുള്ള ശക്തിയും തന്റേടവും
ഗവണ്മെന്റിന് വേണം. നന്മ ചെയ്യാന് നിങ്ങള്ക്ക് കഴിയില്ലെങ്കില് പോട്ടെ, നിങ്ങള്ക്ക് തിന്മ
ചെയ്യാതെങ്കിലും ഇരുന്നു കൂടേ? ഇതാണ് കോണ്ഗ്രസിനോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരേയൊരു അപേക്ഷ രാജ്യ ദ്രോഹികളെന്നാണ് നിങ്ങള് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള് കോണ്ഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തില്
പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ലേ? പക്ഷേ, ഇന്ന് ഞങ്ങള് കോണ്ഗ്രസിലില്ല. ഇന്ന് മുത്തയ്യ ചെട്ടിയാര്
കോണ്ഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ചെട്ടിയാര് രാജ്യം ഭരിച്ചാല് എന്താണ് സംഭവിക്കാന് പോകുന്നത്? കരിഞ്ചന്ത! സരോജിനി നയിഡു പ്രസംഗിച്ച യോഗത്തില് ആനപ്പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ബോബിളി രാജാവ് വന്നത്. ഇന്നദ്ദേഹം കോണ്ഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. കോണ്സ്രഗസിന് ഞങ്ങളെ ആവശ്യമില്ല.

ഈ വര്ഷം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് രാജ്യം. അതിന്
കോണ്ഗ്രസും ലീഗും മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. പക്ഷേ ഈ പാര്ടികള് പരസ്പരം ശത്രുതയിലാണ്. കോണ്ഗ്രസ് പകലാണെന്ന് പറയുമ്പോള് അല്ല, രാത്രിയാണെന്ന് ലീഗ് പറയും. നിങ്ങള് ഒന്നിക്കണം. നിങ്ങള് ഈ രാജ്യക്കാരല്ലേ? വെള്ളക്കാര്ക്കെതിരെ നിങ്ങള്ക്കൊന്നിച്ചുകൂടേ? കോണ്ഗ്രസും ലീഗും ഈ രാജ്യക്കാരാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അവര്ക്ക് ഒന്നിച്ച്കൂടാ? രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി
മരണംവരിച്ച ഇരുപത്തൊന്നിലെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങള് ആദരിക്കണം. രാജ്യത്തിന്റെ
മോചനത്തിനുവേണ്ടി ജീവന് നല്കിയ അവര് ധീരരാണെന്ന് നിങ്ങള് പ്രഖ്യാപിക്കണം. നിങ്ങള് ഈ
രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങള് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ശത്രുവാണോ? എങ്കില് അന്ന്
യുദ്ധം ചെയ്തവരെ ആദരിക്കുക. വാരിയന് കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയെ നിങ്ങള്ക്ക് മറക്കാന് കഴിയില്ല.

മൂന്ന് മാസം അദ്ദേഹം ഈ നാട് ഭരിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മൂന്ന്
മാസത്തേക്ക് ഒറ്റ യൂറോപ്യനും അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. എങ്ങനെ ഭരിക്കണമെന്ന് ഹാജിയാര്ക്ക്
അറിയാമായിരുന്നു. കൈക്കൂലി വാങ്ങാതെയും ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കാതെയുമാണ് ഭരിക്കേണ്ടതെന്ന്
അദ്ദേഹത്തിനറിയാം. ഗവണ്മെന്റ് ജനങ്ങളുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോണ്ഗ്രസും ലീഗും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. അന്നത്തെ പാഠം പഠിക്കണം. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റ് നമ്മുടെ പൊതു ശത്രുവാണ്. കോണ്ഗ്രസും ലീഗും തമ്മില് തല്ലരുത്. കല്ക്കത്ത നമുക്കൊരു പാഠമാണ്. തങ്ങള് ഗവണ്മെന്റിനെതിരെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും തമ്മില് പരസ്പരം കലഹിച്ചു. ഇതിന്റെ നഷ്ടം അഞ്ചു കോടി രൂപയാണെന്നാണ് കണക്ക്. നിരവധി ജനങ്ങള് മരിച്ചുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കോണ്ഗ്രസുകാര്ക്കും ലീഗുകാര്ക്കും റോഡിലിറങ്ങി നടക്കാന് കഴിയില്ല. വെള്ളപ്പട്ടാളം സിഗരറ്റ് പുകച്ചുകൊണ്ട് റോഡിലൂടെ നടക്കുകയാണ്. ശവശരീരങ്ങളില് ചവിട്ടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാര് കല്ക്കത്തയുടെ തെരുവുകളില് നടക്കുന്നത്. കോണ്ഗ്രസും ലീഗും ഈ പാഠം പഠിക്കുമോ? എന്തിനാണ് ജനങ്ങള് പണിമുടക്കുന്നത്? കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ മുന്നൂറ് രൂപ ശമ്പളം പറ്റുന്ന വ്യക്തികള് പണിമുടക്കുന്നത്? ആളുകള്ക്ക് മുന്നോട്ടുപോകാന് കഴിയാതായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനുമുണ്ട്. മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയുമുണ്ട്, ജന്മിയും കര്ഷകനുമുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലമാണ് പണിമുടക്ക്. ജീവിക്കാനുള്ള കൂലി ജനങ്ങള്ക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അത് തരണമെന്ന് അവര് നിര്ബന്ധിക്കുന്നു.

ജനങ്ങളേ, നിങ്ങള് നേതാക്കളോട് പറയുക: "നേതാക്കളേ, നിങ്ങളോട് ഞങ്ങള്ക്ക് നല്ല ബഹുമാനമാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങള് ഒന്നിക്കുന്നില്ലെങ്കില് ഞങ്ങള് ഒന്നിക്കും. പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളിയും കര്ഷകനും ഒന്നിക്കും. ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങള് ഒന്നിക്കും. രാജ്യത്തെ കാര്യങ്ങള് ഞങ്ങള് തീരുമാനിക്കും.''ഇതാണ് നിങ്ങള് പറയേണ്ടത്. അല്ലാത്തപക്ഷം സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ സമരം പരസ്പരം നാശം കൊയ്യുന്ന സമരമായി മാറും. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നകാര്യത്തില് നമ്മള് പരാജയപ്പെടും. ഇവിടെ തൊഴിലില്ലായ്മ വരും. ഭക്ഷണക്ഷാമം വരും. നമുക്കൊന്നും ലഭിക്കില്ല. ഇതാണ് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ പാഠം. ഇപ്പോഴുള്ള റെയില്വേ പണിമുടക്ക് പ്രത്യക്ഷ നടപടിയാണ്. അടിക്ക് പകരം അടി കൊടുക്കണം. ആയുധമെടുക്കണമെങ്കില് ആയുധമെടുക്കണം. ഇനിയങ്ങോട്ട് സത്യാഗ്രഹംകൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും നേടില്ല.കോണ്ഗ്രസിന്റെയും ഗാന്ധിജിയുടെയും സത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് നേടിയെന്ന് നിങ്ങള് കണ്ടില്ലേ?നമ്മള് സംഘടിതമായി സമരം ചെയ്യണം. ഇരുപത്തൊന്നിലേതുപോലുള്ള സായുധസമരം. ഹിംസ ആവശ്യമെങ്കില് അതുതന്നെ വേണം. അതിന് തയ്യാറുള്ളവര് മുന്നോട്ട് വരട്ടെ. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റ് അക്രമം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. എങ്കില് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കും അതായിക്കൂടാ? എനിക്ക് അഹിംസയില് ഒരു വിശ്വാസവുമില്ല. അതില് ആര്ക്കെങ്കിലും വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കില് ആ മാര്ഗം സ്വീകരിച്ചോട്ടെ.ഇരുപത്തൊന്നിലെ സമരമാണ് നമുക്ക് പാഠം. എങ്കിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റ് മുട്ടുമടക്കുകയുള്ളൂ.കുഞ്ഞഹമ്മദാജി രണ്ട് താലൂക്കുകള് മൂന്ന് മാസം ഭരിച്ചില്ലേ? മുസ്ലിം കര്ഷകര് രാജ്യം ഭരിച്ചു.രാജ്യം ഭരിക്കാന് ബി എക്കാരനെ ആവശ്യമില്ല. കര്ഷകന്റെ ഭരണമാണ് വരുന്നത്.ഇരുപത്തൊന്നിലെ സംഘടിത സമരമാണ് പ്രത്യക്ഷ സമരം. അക്കാര്യത്തില് നാം സ്വയം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അത്തരം സമരത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനാകൂ. സമരം സാമുദായികമാകാതിരിക്കാന് നാം വളരെ ശ്രമിക്കണം. സമരം സംഘടിതമാണെങ്കില് കല്ക്കത്തയില് സംഭവിച്ചത് പോലെ സംഭവിക്കില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാന് കോണ്ഗ്രസും ലീഗും ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണം. ഈ അവസ്ഥയിലെ വസ്തുതകള് അവര്ക്ക് വിവരിച്ച് കൊടുക്കണം. എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും
പറയാനില്ല. ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഞാന് നിങ്ങള്ക്ക് വിവരിച്ച് തന്നു. അതേക്കുറിച്ചുള്ള
കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ദേശാഭിമാനിയുടെ കോളങ്ങളിലുണ്ട്. അതിന്റെ കോപ്പികള് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങള് കാര്യങ്ങള് അറിയണം. സാമുദായിക കലാപങ്ങളുണ്ടാക്കുക ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമല്ല.
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവന് ത്യജിച്ച മാപ്പിള സഹോദരന്മാരെ സ്മരിക്കണമെന്ന് രാജ്യത്തിലെ
മുഴുവന് ജനങ്ങളോടും ഞാന് ഉപദേശിക്കുന്നു.''

ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരില് എ കെ ജിയെ ജയിലിലടച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്വതന്ത്ര
ഗവണ്മെന്റ് അധികാരത്തില് വന്നതോടെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയത്തടവുകാരെയും വിട്ടയച്ചപ്പോള് എ കെ
ജിക്കെതിരേയുള്ള കേസ് നിലനിറുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ ജയിലില്തന്നെ വയ്ക്കുകയും കേസ് തുടര്ന്ന്
നടത്താന് സര്ക്കാര് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെതിരെ 1947 സെപ്തംബര് രണ്ടിന് എ കെ ജി
നല്കിയ ഹര്ജിയില് ഗവണ്മെന്റ് നടപടിയെ ചോദ്യംചെയ്തു. വെള്ളക്കാരന്റെ ഗവണ്മെന്റും സ്വതന്ത്ര
ഇന്ത്യ ഗവണ്മെന്റും തമ്മിലെന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. "വെള്ളക്കാരന്
കോണ്ഗ്രസുകാരുടെ നേരെ ഉപയോഗിച്ച അതേ വെറുക്കപ്പെട്ട വൃത്തികെട്ട വകുപ്പുകള്തന്നെ എന്റെ നേരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടും എന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടും നാട്ടില് കുഴപ്പം
വര്ധിക്കുവാനിടയാക്കുകയാണെന്ന് ഈ കേസിനനുമതി നല്കിയ ഗവര്ണരുടെ ആഗ്രഹത്തിന് സമ്മതം മൂളിയ കോണ്ഗ്രസ് ഗവണ്മെന്റിനെ താക്കീത് ചെയ്യുവാന് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു'' എന്ന് എ കെ ജി ഹരജിയില് ആവര്ത്തിച്ചു. "1921ല് ഖിലാഫത് കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരായി ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒന്നായി യോജിച്ച്നിന്ന് ആയുധമെടുത്ത് സമരം ചെയ്ത മാപ്പിളമാരുടെ ത്യാഗവും ധീരതയും അഭിനന്ദനീയമാണെന്നും, 1921ലെ മലബാര് ലഹളയിലെ നല്ല ഭാഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനാഹ്വാനം നല്കുകയും അതിന്റെ ചീത്ത വശങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറ്റകരമാണെങ്കില് ഞാന് കുറ്റക്കാരനാണ്.''(എ കെ ജിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്)
*
ഡോ. ഹുസൈന് രണ്ടത്താണി കടപ്പാട്: ദേശാഭിമാനി വാരിക

0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Pookkottur Battle | Shihab Thangal