മലബാര്‍ വിപ്ലവം: ഡോക്യുമെന്ററി

1921 മായാത്ത മുദ്രകള്‍
1921 ലെ മലബാര്‍ ലഹളയെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഡോക്യുമെന്ററി. സംവിധാനം: ഹക്കീം കോണോംപാറ


Source: http://www.youtube.com/watch?v=DBC-xb04dFU&feature=related,
http://www.youtube.com/watch?v=E0aZCW6wNL0&feature=related,
http://www.youtube.com/watch?v=VezxnUYZ3Vk.

0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Pookkottur Battle | Shihab Thangal