.

മലബാര്‍ കലാപം.സിംപോസിയം 31 ന്‌

"മലബാര്‍ കലാപത്തിന്റെ ആത്മീയ ഉള്ളടക്കം തിരിച്ചറിയുക" എന്ന സന്ദേശവുമായി 31 ന്‌ ചെമ്മാട്‌ ദാറുല്‍ ഹുദാി‍സ്ലാമിക്‌ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ സിംപോസിയം നടത്താന്‍ എസ്‌.കെ.എസ്‌.എസ്‌.എഫ്‌ ജില്ലാ എക്സിക്യുട്ടീവ്‌ മീറ്റ്‌ തീരുമാനിച്ചു

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Created By Basheer & Farisa Basheer ,Pookkottur
Mob: 9562 62 1921

Back to TOP